0258.381.3979 - Khiếu nại: 0934.179.793 -

Cọc đặt hàng sản phẩm bằng VNPAY

Cọc những đơn hàng giá trị  Dưới < 500k  vui lòng clik vào NÚT THANH TOÁN bên dưới : 

 

VNPAY - Thanh toan online

Cọc những đơn hàng giá trị  Trên > 500k  vui lòng clik vào NÚT THANH TOÁN bên dưới :

VNPAY - Thanh toan online