0258.381.3979 - Khiįŗæu nįŗ”i: 0934.179.793 -

BAPEĀ® Boston Celtics X M&N Jersey TankTop

400,000ā‚«

(CĆ²n hĆ ng)

GiĆ” : 400.000 VNDš™½ššŽšš  šš…ššŽšš›ššœšš’šš˜šš— - š™±ššŽššœšš šš€ššžššŠšš•šš’šššš¢ š™»šš˜šššš˜ 𹝚žĢ›šš˜Ģ›Ģ£ššŒ šššš‘ššŽĢ‚ššž šššš›ššŽĢ‚šš— šš—ššŽĢ‚Ģ€šš— ššŠĢšš˜( šš”šš‘ššŠĢššŒ šš—šš‘ššžĢ›Ģƒšš—šš šš•šš˜ššŠĢ£šš’ šš‹ššŠšš™ššŽ ššššŠšš—šš”šššš˜šš™ šššš›ššžĢ›šš˜Ģ›ĢššŒ 𹝚ŠĢ‚šš¢ šš•ššŠĢ€ šš’šš—) , ššššŽšš– + ššššŠšš ššŒšš‘šš’ šššš’ššŽĢ‚Ģšš 𹝚žĢ›šš˜Ģ›Ģ£ššŒ ššŒšš‘ššŠĢ†šš– ššŒšš‘ššžĢšš šš”šš’Ģƒ ššŒššŠĢ€šš—ššā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”šŸ–„Ā https://www.bape.vn/šŸ“²Ā š“’š“øš“·š“½š“Ŗš“¬š“½ š“¾š“¼ : šŸŽšŸšŸ“šŸ–.šŸ‘šŸ–šŸšŸ‘šŸ—šŸ•šŸ—šŸ“¬Ā š…šØš„š„šØš° :Ā Group Yeah1Shop - Nha TrangšŸ’»š…š€ššš€š†š„ :Ā š˜šžššš”šŸš’š”šØš© - š˜šžššš”šŸš’š­šØš«šž - š˜šžššš”šŸ š’š”šØš©Ā - Shopee : yeah1storenhatrang- Instagram : bapeyeah1shopYeah1Store - Yeah1Shop Nha Trang - Bape Nha TrangĀ Ā - Bape Viį»‡t Nam - Bape Shop - Bape Replica 1:1 - Streetwear - Streetwearshop - Streetwearstyle - Unisex Shop

MĆ“ tįŗ£ sįŗ£n phįŗ©m

GiĆ” : 400.000 VND

š™½ššŽšš  šš…ššŽšš›ššœšš’šš˜šš— - š™±ššŽššœšš šš€ššžššŠšš•šš’šššš¢
š™»šš˜šššš˜ 𹝚žĢ›šš˜Ģ›Ģ£ššŒ šššš‘ššŽĢ‚ššž šššš›ššŽĢ‚šš— šš—ššŽĢ‚Ģ€šš— ššŠĢšš˜( šš”šš‘ššŠĢššŒ šš—šš‘ššžĢ›Ģƒšš—šš šš•šš˜ššŠĢ£šš’ šš‹ššŠšš™ššŽ ššššŠšš—šš”šššš˜šš™ šššš›ššžĢ›šš˜Ģ›ĢššŒ 𹝚ŠĢ‚šš¢ šš•ššŠĢ€ šš’šš—) , ššššŽšš– + ššššŠšš ššŒšš‘šš’ šššš’ššŽĢ‚Ģšš 𹝚žĢ›šš˜Ģ›Ģ£ššŒ ššŒšš‘ššŠĢ†šš– ššŒšš‘ššžĢšš šš”šš’Ģƒ ššŒššŠĢ€šš—šš

ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”
šŸ–„ https://www.bape.vn/
šŸ“² š“’š“øš“·š“½š“Ŗš“¬š“½ š“¾š“¼ : šŸŽšŸšŸ“šŸ–.šŸ‘šŸ–šŸšŸ‘šŸ—šŸ•šŸ—
šŸ“¬ š…šØš„š„šØš° : Group Yeah1Shop - Nha Trang

šŸ’»š…š€ššš€š†š„ : š˜šžššš”šŸš’š”šØš© - š˜šžššš”šŸš’š­šØš«šž - š˜šžššš”šŸ š’š”šØš© 

- Shopee : yeah1storenhatrang

- Instagram : bapeyeah1shop

Yeah1Store - Yeah1Shop Nha Trang - Bape Nha Trang  - Bape Viį»‡t Nam - Bape Shop - Bape Replica 1:1 - Streetwear - Streetwearshop - Streetwearstyle - Unisex Shop

Ā 

BƬnh luįŗ­n

Sįŗ£n phįŗ©m liĆŖn quan

 • 10,000ā‚«
  GiĆ”: 10.000 VNDā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”šŸ–„Ā https://www.bape.vn/šŸ“² š“’š“øš“·š“½š“Ŗš“¬š“½ š“¾š“¼: šŸŽšŸšŸ“šŸ–.šŸ‘šŸ–šŸšŸ‘šŸ—šŸ•šŸ—šŸ“¬ š…šØš„š„šØš°: Group Yeah1Shop - Nha TrangšŸ“ž š™ššš„šØ š…šØš« šŒšØš«šž: šŸŽšŸ‘šŸ“šŸ“.šŸ—šŸšŸŽ.šŸ—šŸ–šŸ—- Instagram: superrichyeah1Yeah1Store - Yeah1Shop Nha Trang - Yeah1Shop - SuperRich - Bape Nha Trang - Bape Viet Nam - Bape Shop - Bape Replica 1: 1 - Streetwear - Streetwearshop - Streetwearstyle - Hypebeast - Hypebeast Shop - Unisex...
 • 150,000ā‚«
  GiĆ”: 150.000 VNDā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”šŸ–„Ā https://www.bape.vn/šŸ“² š“’š“øš“·š“½š“Ŗš“¬š“½ š“¾š“¼: šŸŽšŸšŸ“šŸ–.šŸ‘šŸ–šŸšŸ‘šŸ—šŸ•šŸ—šŸ“¬ š…šØš„š„šØš°: Group Yeah1Shop - Nha TrangšŸ“ž š™ššš„šØ š…šØš« šŒšØš«šž: šŸŽšŸ‘šŸ“šŸ“.šŸ—šŸšŸŽ.šŸ—šŸ–šŸ—- Instagram: superrichyeah1Yeah1Store - Yeah1Shop Nha Trang - Yeah1Shop - SuperRich - Bape Nha Trang - Bape Viet Nam - Bape Shop - Bape Replica 1: 1 - Streetwear - Streetwearshop - Streetwearstyle - Hypebeast - Hypebeast Shop - Unisex...
 • 150,000ā‚«
  GiĆ”: 150.000 VNDā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”šŸ–„Ā https://www.bape.vn/šŸ“² š“’š“øš“·š“½š“Ŗš“¬š“½ š“¾š“¼: šŸŽšŸšŸ“šŸ–.šŸ‘šŸ–šŸšŸ‘šŸ—šŸ•šŸ—šŸ“¬ š…šØš„š„šØš°: Group Yeah1Shop - Nha TrangšŸ“ž š™ššš„šØ š…šØš« šŒšØš«šž: šŸŽšŸ‘šŸ“šŸ“.šŸ—šŸšŸŽ.šŸ—šŸ–šŸ—- Instagram: superrichyeah1Yeah1Store - Yeah1Shop Nha Trang - Yeah1Shop - SuperRich - Bape Nha Trang - Bape Viet Nam - Bape Shop - Bape Replica 1: 1 - Streetwear - Streetwearshop - Streetwearstyle - Hypebeast - Hypebeast Shop - Unisex...
 • 180,000ā‚«
  GiĆ”: 180.000 VNDā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”šŸ–„Ā https://www.bape.vn/šŸ“² š“’š“øš“·š“½š“Ŗš“¬š“½ š“¾š“¼: šŸŽšŸšŸ“šŸ–.šŸ‘šŸ–šŸšŸ‘šŸ—šŸ•šŸ—šŸ“¬ š…šØš„š„šØš°: Group Yeah1Shop - Nha TrangšŸ“ž š™ššš„šØ š…šØš« šŒšØš«šž: šŸŽšŸ‘šŸ“šŸ“.šŸ—šŸšŸŽ.šŸ—šŸ–šŸ—- Instagram: superrichyeah1Yeah1Store - Yeah1Shop Nha Trang - Yeah1Shop - SuperRich - Bape Nha Trang - Bape Viet Nam - Bape Shop - Bape Replica 1: 1 - Streetwear - Streetwearshop - Streetwearstyle - Hypebeast - Hypebeast Shop - Unisex...
 • 350,000ā‚«
  GiĆ”: 350.000 VNDā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”šŸ–„Ā https://www.bape.vn/šŸ“² š“’š“øš“·š“½š“Ŗš“¬š“½ š“¾š“¼: šŸŽšŸšŸ“šŸ–.šŸ‘šŸ–šŸšŸ‘šŸ—šŸ•šŸ—šŸ“¬ š…šØš„š„šØš°: Group Yeah1Shop - Nha TrangšŸ“ž š™ššš„šØ š…šØš« šŒšØš«šž: šŸŽšŸ‘šŸ“šŸ“.šŸ—šŸšŸŽ.šŸ—šŸ–šŸ—- Instagram: superrichyeah1Yeah1Store - Yeah1Shop Nha Trang - Yeah1Shop - SuperRich - Bape Nha Trang - Bape Viet Nam - Bape Shop - Bape Replica 1: 1 - Streetwear - Streetwearshop - Streetwearstyle - Hypebeast - Hypebeast Shop - Unisex...
 • 150,000ā‚«
  GiĆ”: 150.000 VNDHDSD : NHUĢNG KHĂN VAĢ€O NĘÆĘ ĢC - VĂĢT KHƔ - GIUĢƒ KHĂNĀ  - LAĢ€ KHĂN TĘÆĢ£ LAĢ£NHĀ THIĢCH HĘ Ģ£P VĘ ĢI CAĢC BAĢ£N TƂĢ£P THƊĢ‰ THAOā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”šŸ–„Ā https://www.bape.vn/šŸ“² š“’š“øš“·š“½š“Ŗš“¬š“½ š“¾š“¼: šŸŽšŸšŸ“šŸ–.šŸ‘šŸ–šŸšŸ‘šŸ—šŸ•šŸ—šŸ“¬ š…šØš„š„šØš°: Group Yeah1Shop - Nha TrangšŸ“ž š™ššš„šØ š…šØš« šŒšØš«šž: šŸŽšŸ‘šŸ“šŸ“.šŸ—šŸšŸŽ.šŸ—šŸ–šŸ—- Instagram: superrichyeah1Yeah1Store - Yeah1Shop Nha Trang - Yeah1Shop - SuperRich - Bape Nha Trang - Bape...
 • 80,000ā‚«
  GiĆ”: 80.000 VNDā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”šŸ–„Ā https://www.bape.vn/šŸ“² š“’š“øš“·š“½š“Ŗš“¬š“½ š“¾š“¼: šŸŽšŸšŸ“šŸ–.šŸ‘šŸ–šŸšŸ‘šŸ—šŸ•šŸ—šŸ“¬ š…šØš„š„šØš°: Group Yeah1Shop - Nha TrangšŸ“ž š™ššš„šØ š…šØš« šŒšØš«šž: šŸŽšŸ‘šŸ“šŸ“.šŸ—šŸšŸŽ.šŸ—šŸ–šŸ—- Instagram: superrichyeah1Yeah1Store - Yeah1Shop Nha Trang - Yeah1Shop - SuperRich - Bape Nha Trang - Bape Viet Nam - Bape Shop - Bape Replica 1: 1 - Streetwear - Streetwearshop - Streetwearstyle - Hypebeast - Hypebeast Shop - Unisex...
 • 250,000ā‚«
  GiĆ”: 250.000 VNDā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”šŸ–„Ā https://www.bape.vn/šŸ“² š“’š“øš“·š“½š“Ŗš“¬š“½ š“¾š“¼: šŸŽšŸšŸ“šŸ–.šŸ‘šŸ–šŸšŸ‘šŸ—šŸ•šŸ—šŸ“¬ š…šØš„š„šØš°: Group Yeah1Shop - Nha TrangšŸ“ž š™ššš„šØ š…šØš« šŒšØš«šž: šŸŽšŸ‘šŸ“šŸ“.šŸ—šŸšŸŽ.šŸ—šŸ–šŸ—- Instagram: superrichyeah1Yeah1Store - Yeah1Shop Nha Trang - Yeah1Shop - SuperRich - Bape Nha Trang - Bape Viet Nam - Bape Shop - Bape Replica 1: 1 - Streetwear - Streetwearshop - Streetwearstyle - Hypebeast - Hypebeast Shop - Unisex...
 • 350,000ā‚«
  GiĆ”: 350.000 VNDā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”šŸ–„Ā https://www.bape.vn/šŸ“² š“’š“øš“·š“½š“Ŗš“¬š“½ š“¾š“¼: šŸŽšŸšŸ“šŸ–.šŸ‘šŸ–šŸšŸ‘šŸ—šŸ•šŸ—šŸ“¬ š…šØš„š„šØš°: Group Yeah1Shop - Nha TrangšŸ“ž š™ššš„šØ š…šØš« šŒšØš«šž: šŸŽšŸ‘šŸ“šŸ“.šŸ—šŸšŸŽ.šŸ—šŸ–šŸ—- Instagram: superrichyeah1Yeah1Store - Yeah1Shop Nha Trang - Yeah1Shop - SuperRich - Bape Nha Trang - Bape Viet Nam - Bape Shop - Bape Replica 1: 1 - Streetwear - Streetwearshop - Streetwearstyle - Hypebeast - Hypebeast Shop - Unisex...
 • 150,000ā‚«
  GiĆ”: 150.000 VNDā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”šŸ–„Ā https://www.bape.vn/šŸ“² š“’š“øš“·š“½š“Ŗš“¬š“½ š“¾š“¼: šŸŽšŸšŸ“šŸ–.šŸ‘šŸ–šŸšŸ‘šŸ—šŸ•šŸ—šŸ“¬ š…šØš„š„šØš°: Group Yeah1Shop - Nha TrangšŸ“ž š™ššš„šØ š…šØš« šŒšØš«šž: šŸŽšŸ‘šŸ“šŸ“.šŸ—šŸšŸŽ.šŸ—šŸ–šŸ—- Instagram: superrichyeah1Yeah1Store - Yeah1Shop Nha Trang - Yeah1Shop - SuperRich - Bape Nha Trang - Bape Viet Nam - Bape Shop - Bape Replica 1: 1 - Streetwear - Streetwearshop - Streetwearstyle - Hypebeast - Hypebeast Shop - Unisex...